...

4.26. Funkcja f(x) = – 5 – m(x – 3) przecina oś OX w punkcie o odciętej -2. a) Oblicz m. b) Dla wyznaczonej wartości m podaj wzór funkcji fi naszkicuj jej wykres w ukła dzie współrzędnych. f(x) = (1/2 * m – 3) * x + 6m – 3 . Wyznacz

4.26. Funkcja f(x) = – 5 – m(x – 3) przecina oś OX w punkcie o odciętej -2. a) Oblicz m. b) Dla wyznaczonej wartości m podaj wzór funkcji fi naszkicuj jej wykres w ukła dzie współrzędnych. f(x) = (1/2 * m – 3) * x + 6m – 3 . Wyznacz 

Zobacz!