4.25. Do wykresu funkcji liniowej f(x) = (3m – 2) * x + m + 4 należy punkt A(- 20, – 74) . a) Oblicz m. b) Dla wyznaczonej wartości m napisz wzór funkcji fi wyznacz miejsce zerowe.

4.25. Do wykresu funkcji liniowej f(x) = (3m – 2) * x + m + 4 należy punkt A(- 20, – 74) . a) Oblicz m. b) Dla wyznaczonej wartości m napisz wzór funkcji fi wyznacz miejsce zerowe.