...

4.24. Wyznacz liczbę m, dla której miejscem zerowym funkcji liniowej f jest liczba podana obok wzoru tej funkcji, jeśli: a) f(x)=(m+3)x-4; 2 c) f(x)=x+2m-5; -1 e) f(x)=6mx; 7 b) f(x)=(m^ 2 -1)x-3; 1 d) f(x) = (4m – 2) * x + m + 3 ; f) f(x)=2x+m^ 2 -2;-5 . 1/2

4.24. Wyznacz liczbę m, dla której miejscem zerowym funkcji liniowej f jest liczba podana obok wzoru tej funkcji, jeśli: a) f(x)=(m+3)x-4; 2 c) f(x)=x+2m-5; -1 e) f(x)=6mx; 7 b) f(x)=(m^ 2 -1)x-3; 1 d) f(x) = (4m – 2) * x + m + 3 ; f) f(x)=2x+m^ 2 -2;-5 . 1/2 

Zobacz!