...

4.23. Do wykresu funkcji liniowej f należy punkt A. Wyznacz liczbę k, następnie oblicz wartość wyrazu wolnego we wzorze tej funkcji, jeśli: a) f(x) = 3/4 * x – (3k + 5) * A * (- 8, 1) c) f(x) = – (2k + 15) + 2, 3xA * (10, 30) b) f(x) = – 3 2/5 * x – (4 – 3k) A(*5,-2) d) f(x)=.(10k-12)-4,5x A(-2,-9) .

 4.23. Do wykresu funkcji liniowej f należy punkt A. Wyznacz liczbę k, następnie oblicz wartość wyrazu wolnego we wzorze tej funkcji, jeśli: a) f(x) = 3/4 * x – (3k + 5) * A * (- 8, 1) c) f(x) = – (2k + 15) + 2, 3xA * (10, 30) b) f(x) = – 3 2/5 * x – (4 – 3k) A(*5,-2) d) f(x)=.(10k-12)-4,5x A(-2,-9) . 

Zobacz!