...

4.22. b) P(0, sqrt(2)) , x 0 =- sqrt 8 Do wykresu funkcji liniowej f należy punkt A. Wyznacz liczbę m, a następnie oblicz wartość współczynnika kierunkowego we wzorze tej funkcji, jeśli: a) f(x) = (3 – 2m) * x + 6 A(- 2, 8) b) f(x) = 11 -(4m +1)x A(5, – 14) c) f(x) = (6 – 4m) * x – 18A * (6, – 6) d) f(x) = 100 – (25m + 4x A(- 1, 4) .

4.22. b) P(0, sqrt(2)) , x 0 =- sqrt 8 Do wykresu funkcji liniowej f należy punkt A. Wyznacz liczbę m, a następnie oblicz wartość współczynnika kierunkowego we wzorze tej funkcji, jeśli: a) f(x) = (3 – 2m) * x + 6 A(- 2, 8) b) f(x) = 11 -(4m +1)x A(5, – 14) c) f(x) = (6 – 4m) * x – 18A * (6, – 6) d) f(x) = 100 – (25m + 4x A(- 1, 4) . 

Zobacz!