4.21. Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że do jej wykresu należy punkt P, a miejscem zerowym tej funkcji jest liczba x 0 . a) P(0, – 3) , x 0 =2

4.21. Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że do jej wykresu należy punkt P, a miejscem zerowym tej funkcji jest liczba x 0 . a) P(0, – 3) , x 0 =2