...

4.20. Wykaż, że: y = – 3x – 2 2/5 e) y = sqrt(2) – sqrt(32) a) liczba a * sqrt(2) – 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (sqrt(2) + 1) * x – 1 ; b) liczba 2 + sqrt(3) jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2 + sqrt(3)) * x – (7 + 4sqrt(3)) .

4.20. Wykaż, że: y = – 3x – 2 2/5 e) y = sqrt(2) – sqrt(32) a) liczba a * sqrt(2) – 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (sqrt(2) + 1) * x – 1 ; b) liczba 2 + sqrt(3) jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2 + sqrt(3)) * x – (7 + 4sqrt(3)) .

Zobacz!