4.19. Wyznacz miejsca zerowe danej funkcji liniowej. a) y = 0, 2x – 0, 3 b) d) y = – 3pi * x + pi ^ 2 D

4.19. Wyznacz miejsca zerowe danej funkcji liniowej. a) y = 0, 2x – 0, 3 b) d) y = – 3pi * x + pi ^ 2 D