4.18. Wyznacz miejsca zerowe funkcji liniowej f. a) f(x) = 2x – 10 b) f(x) = 0, 5x + 1 d) f(x) = (sqrt(5) – 2) * x – sqrt(5) * x e) f(x) = 1/4 * x + 5 1/2

4.18. Wyznacz miejsca zerowe funkcji liniowej f. a) f(x) = 2x – 10 b) f(x) = 0, 5x + 1 d) f(x) = (sqrt(5) – 2) * x – sqrt(5) * x e) f(x) = 1/4 * x + 5 1/2