4.34. Boki trójkąta ABC mają długość: |BC|=a,|AC|=b,|AB|=c. Trójkąt A 4 1 B 1 C 1 jest podobny do trójkąta ABC, a jego boki mają odpowiednio długość: |B 1 C 1 |=a+4; |A 1 C 1 |=b+6,|A 1 B 1 |=c+8 . a) Wykaż, że a / b / c = 2/3 / 4 . b) Wiedząc dodatkowo, że obwód trójkąta ABC jest równy podobieństwa trójkąta A 1 B 1 C 1 do trójkąta ABC. 27 cm, oblicz skalę

4.34. Boki trójkąta ABC mają długość: |BC|=a,|AC|=b,|AB|=c. Trójkąt A 4 1 B 1 C 1 jest podobny do trójkąta ABC, a jego boki mają odpowiednio długość: |B 1 C 1 |=a+4; |A 1 C 1 |=b+6,|A 1 B 1 |=c+8 . a) Wykaż, że a / b / c = 2/3 / 4 . b) Wiedząc dodatkowo, że obwód trójkąta ABC jest równy podobieństwa trójkąta A 1 B 1 C 1 do trójkąta ABC. 27 cm, oblicz skalę