4.35. Boki trapezu ABCD, AB||DC, mają długość: |AB|=21 cm,|BC|=8 cm,; |DC| = 14 cm, |AD| = 5 cm . Proste AD i BC przecinają się w punkcie P. Oblicz ob wód trójkąta ABP.

4.35. Boki trapezu ABCD, AB||DC, mają długość: |AB|=21 cm,|BC|=8 cm,; |DC| = 14 cm, |AD| = 5 cm . Proste AD i BC przecinają się w punkcie P. Oblicz ob wód trójkąta ABP.