4.35. Funkcja liniowaf jest określona wzorem f(x) = – 2/5 * x + 1 . a) Oblicz miejsce zerowe funkcji f. b) Naszkicuj wykres funkcji f. c) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nie mniejsze niż 5?

4.35. Funkcja liniowaf jest określona wzorem f(x) = – 2/5 * x + 1 . a) Oblicz miejsce zerowe funkcji f. b) Naszkicuj wykres funkcji f. c) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nie mniejsze niż 5?