4.34. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x) = a) Naszkicuj wykres funkcji f. b) Sprawdź rachunkowo, czy punkt P(- 3, – 3) należy do wykresu tej funkcji. c) Wyznacz algebraicznie zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje war tości nieujemne i sprawdź poprawność obliczeń na podstawie narysowanego wykresu.

 4.34. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x) = a) Naszkicuj wykres funkcji f. b) Sprawdź rachunkowo, czy punkt P(- 3, – 3) należy do wykresu tej funkcji. c) Wyznacz algebraicznie zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje war tości nieujemne i sprawdź poprawność obliczeń na podstawie narysowanego wykresu.