4.38. Określ znaki współczynników a, b we wzorze funkcji liniowej f(x)=ax+b, której wykres jest przedstawiony poniżej. a) Y y = f(x) b) y = f(x) c) d) y = f(x) Х y = f(x) wykres funkcji f jest równoległy do osi OX

4.38. Określ znaki współczynników a, b we wzorze funkcji liniowej f(x)=ax+b, której wykres jest przedstawiony poniżej. a) Y y = f(x) b) y = f(x) c) d) y = f(x) Х y = f(x) wykres funkcji f jest równoległy do osi OX