4.39. Dany jest punkt A należący do wykresu funkcji liniowej f(x) = ax + b . Wyznacz a i b. Następnie określ, przez które ćwiartki układu współrzędnych przechodzi wy kres funkcji. a) f(x) = 3(m – 1) + 4mx A(- 5, 31) b) f(x) = – 0, 25(m + 1) * x – 8m + 4 A(100, 78) c f(x) = (9 – 4m) * x + m ^ 2 + 3A * (1, 8) d 1)f(x)=2m-(m+1)x A(1,-2)

 4.39. Dany jest punkt A należący do wykresu funkcji liniowej f(x) = ax + b . Wyznacz a i b. Następnie określ, przez które ćwiartki układu współrzędnych przechodzi wy kres funkcji. a) f(x) = 3(m – 1) + 4mx A(- 5, 31) b) f(x) = – 0, 25(m + 1) * x – 8m + 4 A(100, 78) c f(x) = (9 – 4m) * x + m ^ 2 + 3A * (1, 8) d 1)f(x)=2m-(m+1)x A(1,-2)