4.40. Wyznacz liczbę a, y = (1/3 * a – 1) * x + a ^ 2 – 9 dla której wykres funkcji liniowej y = przechodzi przez początek układu współrzędnych. licz

4.40. Wyznacz liczbę a, y = (1/3 * a – 1) * x + a ^ 2 – 9 dla której wykres funkcji liniowej y = przechodzi przez początek układu współrzędnych.

licz