4.41. Wyznacz wszystkie wartości a, dla których wykres funkcji liniowe przechodzi przez I, II i Ill ćwiartkę układu współrzędnych. y = – 2ax + a + 6

4.41. Wyznacz wszystkie wartości a, dla których wykres funkcji liniowe przechodzi przez I, II i Ill ćwiartkę układu współrzędnych. y = – 2ax + a + 6