4.42. Wyznacz wszystkie wartości k, dla których wykres funkcji liniowej y = (k – 1) * x – 2k – 4 przechodzi przez II, II i IV ćwiartkę układu współrzędnych.

4.42. Wyznacz wszystkie wartości k, dla których wykres funkcji liniowej y = (k – 1) * x – 2k – 4 przechodzi przez II, II i IV ćwiartkę układu współrzędnych.