4.39. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną odcinki, których długości pozostają w stosunku 9/16 . Wiedząc, że ob dzieli ją na wód trójkąta jest równy 30 cm, oblicz długości przyprostokątnych.

4.39. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną odcinki, których długości pozostają w stosunku 9/16 . Wiedząc, że ob dzieli ją na wód trójkąta jest równy 30 cm, oblicz długości przyprostokątnych.