4.40. W trójkącie ABC, w którym ciężkości S i spodek D wysokości CD. |<\ ACB|=90^; |BD|=6,; sqrt 3 . Da) Wykaż, że jeśli |AD| = 3 oraz a jego długość jest równa oraz |AC| < |BC| zaznaczono środek to odcinek DS jest równoległy do boku AC, b) Czy odcinek DS byłby równoległy do boku AC, gdyby Odpowiedź uzasadnij. Okrąg. Położenie prostej i okręgu

4.40. W trójkącie ABC, w którym ciężkości S i spodek D wysokości CD. |<\ ACB|=90^; |BD|=6,; sqrt 3 . Da) Wykaż, że jeśli |AD| = 3 oraz a jego długość jest równa oraz |AC| < |BC| zaznaczono środek to odcinek DS jest równoległy do boku AC, b) Czy odcinek DS byłby równoległy do boku AC, gdyby Odpowiedź uzasadnij. Okrąg. Położenie prostej i okręgu