4.41. Naszkicuj okrąg i zaznacz na nim punkty A, a) lle cięciw i ile tuków wyznaczają te punkty? Wskaż te cięciwy i łuki. B i C. b) lle cięciw i ile tuków wyznaczają cztery punkty położone na okręgu?

4.41. Naszkicuj okrąg i zaznacz na nim punkty A, a) lle cięciw i ile tuków wyznaczają te punkty? Wskaż te cięciwy i łuki. B i C. b) lle cięciw i ile tuków wyznaczają cztery punkty położone na okręgu?