4.42. W kole poprowadzono średnicę AB i cięciwę AC. Wiedząc, że BC i|BC| = 7 cm , oblicz odległość cięciwy AC od środka koła: BC perp AC dcinek AB jest cięciwą okręgu o promieniu 25 cm. Wiedząc, że |AB| = 48 cm

4.42. W kole poprowadzono średnicę AB i cięciwę AC. Wiedząc, że BC i|BC| = 7 cm , oblicz odległość cięciwy AC od środka koła: BC perp AC dcinek AB jest cięciwą okręgu o promieniu 25 cm. Wiedząc, że |AB| = 48 cm