4.43. O oblicz odległość tej cięciwy od środka okręgu. , Promień okręgu jest równy 17 cm. Oblicz długość cięciwy tego okręgu, która znajduje się w odległości 8 cm od środka okręgu.

4.43. O oblicz odległość tej cięciwy od środka okręgu. , Promień okręgu jest równy 17 cm. Oblicz długość cięciwy tego okręgu, która znajduje się w odległości 8 cm od środka okręgu.