4.40. Ile jest telefonicznych numerów komórkowych, składających się z dziewięciu cyfr takich, że: a) pierwszą cyfrą jest 5 lub 6, trzecią cyfra jest 0, a pozostałe cyfry nie są ani piątką, ani szóstką, ani zerem b) kaida cyfra jest inna i na pierwszym miejscu nie występuje 0 ) każda kolejna cyfra tego numeru jest liczbą o 1 mniejszą od poprzedniej d) pierwsza, trzecia, piąta, siódma i dziewiąta cyfra jest taka sama i jest liczbą nie parzystą, zaś pozostałe cyfry są różnymi liczbami parzystymi?

4.40. Ile jest telefonicznych numerów komórkowych, składających się z dziewięciu cyfr takich, że: a) pierwszą cyfrą jest 5 lub 6, trzecią cyfra jest 0, a pozostałe cyfry nie są ani piątką, ani szóstką, ani zerem b) kaida cyfra jest inna i na pierwszym miejscu nie występuje 0 ) każda kolejna cyfra tego numeru jest liczbą o 1 mniejszą od poprzedniej d) pierwsza, trzecia, piąta, siódma i dziewiąta cyfra jest taka sama i jest liczbą nie parzystą, zaś pozostałe cyfry są różnymi liczbami parzystymi? 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz