4.41. Ile różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 3 można utworzyć z cyfr: a) 1, 2, 4, 5, 7, 8 b) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? 4.42. lle różnych liczb dwucyfrowych: a) parzystych b) podzielnych przez 4 možna utworzyć z cyfr 0,1,2,3,4,5,6\

4.41. Ile różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 3 można utworzyć z cyfr: a) 1, 2, 4, 5, 7, 8 b) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? 4.42. lle różnych liczb dwucyfrowych: a) parzystych b) podzielnych przez 4 možna utworzyć z cyfr 0,1,2,3,4,5,6\

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz