4.46. Cięciwa CD okręgu jest prostopadła do średnicy AB i przecina ją w punk cie P w stosunku . Wiedząc, że odległość punktu P od środka okręgu jest równa 9/1 4 cm, oblicz: a) długość okręgu b) długość cięciwy CD.

4.46. Cięciwa CD okręgu jest prostopadła do średnicy AB i przecina ją w punk cie P w stosunku . Wiedząc, że odległość punktu P od środka okręgu jest równa 9/1 4 cm, oblicz: a) długość okręgu b) długość cięciwy CD.