4.47. Wyraź w procentach (z dokładnością do 1%), jaką część okręgu stanowi tuk okręgu o promieniu r, jeśli długość łuku jest równa d. a) r = 3 cm , d= pi cm c) f= pi cm.d= pi^ 2 cm e) r = sqrt(3) * d * m, d = sqrt(12pi) dm b) r r = 5 cm , d = 20 cm d) r r = 0, 25pi * d * m , d = 6 cm f) r = 0, 4m, d = sqrt(5) * pi dm |AD| = 1 oraz | |DB| = 4

4.47. Wyraź w procentach (z dokładnością do 1%), jaką część okręgu stanowi tuk okręgu o promieniu r, jeśli długość łuku jest równa d. a) r = 3 cm , d= pi cm c) f= pi cm.d= pi^ 2 cm e) r = sqrt(3) * d * m, d = sqrt(12pi) dm b) r r = 5 cm , d = 20 cm d) r r = 0, 25pi * d * m , d = 6 cm f) r = 0, 4m, d = sqrt(5) * pi dm |AD| = 1 oraz | |DB| = 4