4.48. Dany jest promień r okręgu o i odległość d środka okręgu o od Ustal położenie prostej k oraz okręgu o. a) r = 3 c) , r = 7 , d = 2sqrt(3); d = sqrt(4 ^ 2 + 3 ^ 2)

4.48. Dany jest promień r okręgu o i odległość d środka okręgu o od Ustal położenie prostej k oraz okręgu o. a) r = 3 c) , r = 7 , d = 2sqrt(3); d = sqrt(4 ^ 2 + 3 ^ 2)