4.51. Okrąg na rysunku obok jest styczny do wszystkich boków trójkąta ABC, w którym |AC| = |BC| , odpowiednio w punk Wiedząc, że |AB| = 15cr oraz |BC|=19,5 cm, tach D, E, F. oblicz długość odcinka FC.

4.51. Okrąg na rysunku obok jest styczny do wszystkich boków trójkąta ABC, w którym |AC| = |BC| , odpowiednio w punk Wiedząc, że |AB| = 15cr oraz |BC|=19,5 cm, tach D, E, F. oblicz długość odcinka FC.