4.52. Miara kąta utworzonego przez dwa promienie okręgu jest równa a. Pod jakim kątem widać ten okrąg z punktu przecięcia stycznych do okręgu, poprowa dzonych z końców tych promieni, jeśli: a) alpha = 45 degrees b) alpha = 60 degrees c) alpha = 100 degrees d) alpha = 141 degrees ?

4.52. Miara kąta utworzonego przez dwa promienie okręgu jest równa a. Pod jakim kątem widać ten okrąg z punktu przecięcia stycznych do okręgu, poprowa dzonych z końców tych promieni, jeśli: a) alpha = 45 degrees b) alpha = 60 degrees c) alpha = 100 degrees d) alpha = 141 degrees ?