4.56. Dany jest okrąg o promieniu r i prosta, której odległość od środka okręgu jest równa d. Zbadaj położenie prostej k i okręgu o w zależności od a. a) r = 4 , d = a – 3 , d d = 6 + a c) r = – a b) r = o d) r , d = 8 – a , d = sigma + 1; r = a – 1 Wzajemne położenie dwóch okręgów

4.56. Dany jest okrąg o promieniu r i prosta, której odległość od środka okręgu jest równa d. Zbadaj położenie prostej k i okręgu o w zależności od a. a) r = 4 , d = a – 3 , d d = 6 + a c) r = – a b) r = o d) r , d = 8 – a , d = sigma + 1; r = a – 1 Wzajemne położenie dwóch okręgów