4.57. Określ wzajemne położenie okręgów o (A,r 1 )io(B,r 2 ) , jeśli |AB| = 8 oraz: a) r 1 =1 , r 2 =9 c) r 1 = sqrt 5 ,r 2 =3 sqrt 5 e) r 1 = sqrt 8 . , r 2 =11 b) r 1 =3,; r 2 =5 d) r 1 =5; r 2 =13 f) r 1 =4- sqrt 5 , r 2 =4+ sqrt 2

4.57. Określ wzajemne położenie okręgów o (A,r 1 )io(B,r 2 ) , jeśli |AB| = 8 oraz: a) r 1 =1 , r 2 =9 c) r 1 = sqrt 5 ,r 2 =3 sqrt 5 e) r 1 = sqrt 8 . , r 2 =11 b) r 1 =3,; r 2 =5 d) r 1 =5; r 2 =13 f) r 1 =4- sqrt 5 , r 2 =4+ sqrt 2