4.60. Wyznacz promienie okręgów wiedząc że, gdyby te okręgi były styczne wnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby były styczne wewnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 3 Wyznacz promienie tych okręgów. równa 15 cm; a gdyby te olveg ich środkami wyno że jeśli odległość ich środkami jest

4.60. Wyznacz promienie okręgów wiedząc że, gdyby te okręgi były styczne wnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby były styczne wewnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 3 Wyznacz promienie tych okręgów. równa 15 cm; a gdyby te olveg ich środkami wyno że jeśli odległość ich środkami jest