4.61. Trzy okręgi o promieniu r są styczne zewnętrznie, każdy do dwóch pozosta tych. Wyznacz długości boków i miary kątów trójkąta, utworzonego przez punkty styczności.

4.61. Trzy okręgi o promieniu r są styczne zewnętrznie, każdy do dwóch pozosta tych. Wyznacz długości boków i miary kątów trójkąta, utworzonego przez punkty styczności.