4.62. Dwa okręgi o(A,r 1 )io(B,r 2 ) są styczne zewnętrznie do siebie i oba są stycz ne wewnętrznie do okręgu o(C,r 3 ) Obwód trójkąta ABC wynosi 25 cm. Oblicz . r 3 dwa okręgi współśrodkowe. Cięciwa większego okręgu jest styczna Oblicz promienie tych okrę

4.62. Dwa okręgi o(A,r 1 )io(B,r 2 ) są styczne zewnętrznie do siebie i oba są stycz ne wewnętrznie do okręgu o(C,r 3 ) Obwód trójkąta ABC wynosi 25 cm. Oblicz . r 3 dwa okręgi współśrodkowe. Cięciwa większego okręgu jest styczna Oblicz promienie tych okrę