4.63. Dane do mniejszego okręgu, a jej długość jest równa 30 cm. są gów wiedząc, że różnią się o 9 cm.

4.63. Dane do mniejszego okręgu, a jej długość jest równa 30 cm. są gów wiedząc, że różnią się o 9 cm.