4.64. Dane są dwa okręgi o(A,r 1 ),o(B,r 2 ) takie, że: a) r 1 =2 , r 2 =3 , |AB| = k b) r 1 =k , r 2 =k-1,|AB|=5 c) r 1 =3 , r 2 =2k , |AB| = 4 d) r 1 =5-k , r 2 =k+1 , |AB| = 2 . Określ położenie okręgów w zależności od wartości parametru k.

4.64. Dane są dwa okręgi o(A,r 1 ),o(B,r 2 ) takie, że: a) r 1 =2 , r 2 =3 , |AB| = k b) r 1 =k , r 2 =k-1,|AB|=5 c) r 1 =3 , r 2 =2k , |AB| = 4 d) r 1 =5-k , r 2 =k+1 , |AB| = 2 . Określ położenie okręgów w zależności od wartości parametru k.