4.65. Dane są dwa okręgi o (A, 3) oraz o(B, m – 4) . Odległość między ich środkami jest równa 7. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których te okręgi mają: a) jeden punkt wspólny b) dwa punkty wspólne.

4.65. Dane są dwa okręgi o (A, 3) oraz o(B, m – 4) . Odległość między ich środkami jest równa 7. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których te okręgi mają: a) jeden punkt wspólny b) dwa punkty wspólne.