4.7. Samochód jedzie ze stałą prędkością 4 km/h . a) Napisz wzór proporcjonalności prostej określający trach), jaką przebył samochód jadąc z ta sama stala z ta dzinach). długość drogi s (w kilome prędkością w czasie t (w go b) ile kilometrów przejedzie ten samochód w ciągu 25 minut? c) W jakim czasie, jadąc z tą samą prędkością, samochód przebędzie drogę 153,6 km? średnio 4,8 litra benzyny. a) Napisz wzór proporcjonalności prostej określający zużycie paliwa (w litrach) w zależności od liczby x przejechanych kilometrów. b) ile kilometrów przejedzie samochód pana Nowaka, jeśli benzyny?

4.7. Samochód jedzie ze stałą prędkością 4 km/h . a) Napisz wzór proporcjonalności prostej określający trach), jaką przebył samochód jadąc z ta sama stala z ta dzinach). długość drogi s (w kilome prędkością w czasie t (w go b) ile kilometrów przejedzie ten samochód w ciągu 25 minut? c) W jakim czasie, jadąc z tą samą prędkością, samochód przebędzie drogę 153,6 km? średnio 4,8 litra benzyny. a) Napisz wzór proporcjonalności prostej określający zużycie paliwa (w litrach) w zależności od liczby x przejechanych kilometrów. b) ile kilometrów przejedzie samochód pana Nowaka, jeśli benzyny?