4.8. Na trasie 60 km samochód c) pana Nowaka spala w baku jest 12,8 litra lle litrów benzyny potrzebuje ten samochód na przejechanie 255 km? 8 kg Inianego płótna. a) Napisz wzór proporcjonalności prostej określający liczbę kilogramów otrzyma nego płótna Inianego, w zależności od liczby x kilogramów suchych łodyg Inu wziętych do produkcji.

4.8. Na trasie 60 km samochód c) pana Nowaka spala w baku jest 12,8 litra lle litrów benzyny potrzebuje ten samochód na przejechanie 255 km? 8 kg Inianego płótna. a) Napisz wzór proporcjonalności prostej określający liczbę kilogramów otrzyma nego płótna Inianego, w zależności od liczby x kilogramów suchych łodyg Inu wziętych do produkcji.