4.9. Wiadomo, że z 90 kg suchych b) c) lle kilogramów płótna otrzyma się z 8,1 kg suchych łodyg Inu? lle kilogramów suchych łodyg Inu potrzeba na wykonanie 6 kg Inianego płótna? Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej

 4.9. Wiadomo, że z 90 kg suchych b) c) lle kilogramów płótna otrzyma się z 8,1 kg suchych łodyg Inu? lle kilogramów suchych łodyg Inu potrzeba na wykonanie 6 kg Inianego płótna? Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej