4.10. Wśród poniższych funkcji znajdują się funkcje liniowe. Wskaż je. a) y = 2 d) y = sqrt(x) – 7 b) y = (- x)/(sqrt(2)) e) y = 3x ^ 2 – 1 c) y = 2/x + 5 f) y = 1 – x/(sqrt(3)) łodyg Inu można otrzymać

4.10. Wśród poniższych funkcji znajdują się funkcje liniowe. Wskaż je. a) y = 2 d) y = sqrt(x) – 7 b) y = (- x)/(sqrt(2)) e) y = 3x ^ 2 – 1 c) y = 2/x + 5 f) y = 1 – x/(sqrt(3)) łodyg Inu można otrzymać