4.11. Dla każdej z poniższych funkcji liniowych podaj współczynnik kierunkowy a oraz wyraz wolny b. a) y = x + 7 d) y = – 4

4.11. Dla każdej z poniższych funkcji liniowych podaj współczynnik kierunkowy a oraz wyraz wolny b. a) y = x + 7 d) y = – 4