4.12. b) y = 1 – x e) y = (3x – 4)/2 c) y = sqrt(2) * x v = (8 – 5x)/4 f) y = Do wykresu proporcjonalności prostej należy punkt A. Wyznacz wzór tej funk cii i naszkicuj jej wykres w prostokątnym układzie współrzędnych. a) 8,2) b) (- 1/4, 1/2) c) (sqrt(3), 4sqrt(3))

4.12. b) y = 1 – x e) y = (3x – 4)/2 c) y = sqrt(2) * x v = (8 – 5x)/4 f) y = Do wykresu proporcjonalności prostej należy punkt A. Wyznacz wzór tej funk cii i naszkicuj jej wykres w prostokątnym układzie współrzędnych. a) 8,2) b) (- 1/4, 1/2) c) (sqrt(3), 4sqrt(3)) 

Chcę dostęp do Akademii!