...

4.70. Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x)=-3x +7. a) Na podstawie wykresu tej funkcji podaj, jaki zbiór wartości odpowiada argu należącym do przedziału (0, 2). b) Wyznacz wartość k, dla której mentom

 4.70. Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x)=-3x +7. a) Na podstawie wykresu tej funkcji podaj, jaki zbiór wartości odpowiada argu należącym do przedziału (0, 2). b) Wyznacz wartość k, dla której mentom

Zobacz!