...

4.71, Dany jest wzór funkcji liniowej f(x) = 4x 3 b +9. gdzie b jest parametrem. a) Dla b =-2 oblicz wartość funkcji dla argumentu -1. b) Wyznacz wszystkie wartości b, dla których wykres funkcji f przecina oś Oy powy żej punktu P(0, 6).

4.71, Dany jest wzór funkcji liniowej f(x) = 4x 3 b +9. gdzie b jest parametrem. a) Dla b =-2 oblicz wartość funkcji dla argumentu -1. b) Wyznacz wszystkie wartości b, dla których wykres funkcji f przecina oś Oy powy żej punktu P(0, 6). 

Zobacz!