4.72. Dany jest okrąg o środku w punkcie O i promieniu r. Oblicz długość łuku, na którym jest oparty kąt środkowy a w tym okręgu, jeśli: , alpha = 72 degrees d) r = 28 , alpha = 30 degrees a) r = 15 b) r = 10 e) r = 13 , alpha = 216 degrees , alpha = 270 degrees

4.72. Dany jest okrąg o środku w punkcie O i promieniu r. Oblicz długość łuku, na którym jest oparty kąt środkowy a w tym okręgu, jeśli: , alpha = 72 degrees d) r = 28 , alpha = 30 degrees a) r = 15 b) r = 10 e) r = 13 , alpha = 216 degrees , alpha = 270 degrees