4.73. Punkty P 6 ,P 7; P 8 , P 9 należą do okręgu i dzielą okrąg w danej kolejności na dziewięć P 1; P 2; P 3; P 4 prime P 5 tuków równej długości. Oblicz: a) | triangleleft P 6 P 3 P 5 b) |

4.73. Punkty P 6 ,P 7; P 8 , P 9 należą do okręgu i dzielą okrąg w danej kolejności na dziewięć P 1; P 2; P 3; P 4 prime P 5 tuków równej długości. Oblicz: a) | triangleleft P 6 P 3 P 5 b) |<P 8 P 5 P 3 | d) | triangleleft P 2 P 3 P 4 |