4.74. W okręgu o promieniu r kreślimy średnicę AB oraz taką cięciwę AC, że |A mathbb C |=r Jaką częścią okręgu jest łuk CAB? c) r = 4 , alpha = 135 degrees; P 4; P 1; P 3; P 3

4.74. W okręgu o promieniu r kreślimy średnicę AB oraz taką cięciwę AC, że |A mathbb C |=r Jaką częścią okręgu jest łuk CAB? c) r = 4 , alpha = 135 degrees; P 4; P 1; P 3; P 3