4.75. Punkty A, B, C należą do okręgu. Wiedząc, że kąty trójkąta ABC są równe: , |

4.75. Punkty A, B, C należą do okręgu. Wiedząc, że kąty trójkąta ABC są równe: , |<A|=30^; |<B|=45 , |<C|=105^ A, B, C podzieliły okrąg. oblicz stosunek długości luków, na jakie punkty